Øy by Blå Kors

Utgangspunktet for alt Blå Kors gjør er mottoet «I sentrum står et menneske», enten det er forebyggende arbeid for barn og ungdom, rusbehandling, inkluderingsarbeid, gratis ferietilbud eller noen av de andre tjenestene Blå Kors driver for at mennesker skal oppleve mestring og mening.

Forebyggende arbeid

Mange unge vokser opp i utrygghet, i situasjoner med både rus, vold, mobbing og andre former for utenforskap. Blå Kors jobber hver dag for at barn og ungdom skal oppleve av trygghet, mestring og inkludering gjennom gratis aktiviteter og trygge møteplasser. Behovet er stort og mange trenger hjelp.

Gjør en forskjell ved å handle Øy-tøy

Øy by Blå Kors er et klesmerke fra Blå Kors i Kristiansand hvor alle inntekter går til å hjelpe barn og ungdom ut av vanskelige livssituasjoner. Hvert år berører vi over 50.000 barn og unge gjennom vårt arbeid, og ved å kjøpe et Øy-plagg kan du bidra til at flere får hjelp.

Med Øy gjør du en forskjell ❤️

 

Blå Kors

Noen av Blå Kors sine tjenester for barn, ungdom og småbarnsfamilier:

Blå Kors barnas stasjon

Et tilbud for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner, med barn i alderen 0-12 år eller der mor er gravid. Dette er et gratistilbud og en trenger ingen henvisning for å benyttes seg av våre tjenester. Vi tilbyr støttende og styrkende aktiviteter, veiledning, ulike grupper og kurs. I tillegg arrangerer vi turer og ferier for våre familier. Vi ønsker å styrke foreldre i forelderrollen, gi støtte til familier og styrke barn gjennom samtaler, aktiviteter og fellesskap som skaper mestring og mening.

Blå Kors ferier

Blå Kors ferier er et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer, eller lavinntekt tett på livet. Tilbudet gjelder for familier i hele landet. Feriene gir mulighet for felleskap og aktiviteter som gir mestring og mening. Vi legger til rette for at barn og unge skal få opplevelser sammen med familien, slik at gode minner skapes sammen. Frivillig innsats er en sentral del av virksomheten.

Blå Kors SnakkOmMobbing.no

Dette er en chat-tjeneste for unge mellom 9-19 år. SnakkOmMobbing.no er for alle som er berørt av mobbing uansett om du mobber andre, er tilskuer eller utsettes for mobbing selv. Halvparten av dem som tar kontakt med oss på chatten deler noe de aldri har snakket med voksne om. Vi vet det er vanskelig å snakke om mobbing, derfor vil vi gjøre det så enkelt som mulig.

Blå Kors SnakkOmPsyken.no

Dette er en chat-tjeneste for unge mellom 9-19 år. SnakkOmPsyken.no er for alle som opplever vanskelige tanker og følelser, og ikke har andre å snakke med om dette. Alle har en psykisk helse og her kan chatte anonymt om din situasjon.

Blå Kors aktivitetspark

Dette er en trygg, rusfri arena der alle skal føle seg sett, inkludert og ivaretatt. Blå Kors aktivitetspark inkluderer en skatehall for skating, sparkesykling, BMX, en gaming lounge, fritidstilbud for 4.-7. klassinger og en egen hall for parkour. Dette er en spesielt god plass å være for unge som ikke driver organisert idrett og som ikke føler seg inkludert i andre miljøer.

 


Ethical business practices

ØY BY BLÅ KORS strongly believes in social responsible business. It is therefore important for us to take responsibility for all our actions, including the working and environmental situation for those workers taking part in the production of our products.

The suppliers of ØY BY BLÅ KORS must continuously work for the production of goods and services to take place in compliance with internationally recognized and defined standards:

Employment is freely chosen
There shall be no form of forced labour.

The right to organize and to bargain collectively
Workers, without distinction, have the right to join or form trade unions of their own choosing and to bargain collectively.

Child labour
According to the UN Convention of The Rights of Children and ILO Conventions 138 and 182, children under the age of 18 shall not be employed in work that may put their health ore safety in danger, including night work.

No discrimination
There shall no be discrimination based on race, caste, national origin, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership or political affiliation.

No harsh or inhumane treatment
Physical abuse or discipline and the threat of physical abuse shall be prohibited.

Safe and hygienic working conditions
A safe and hygienic working environment shall be provided.

Living wage
Wages and benefits paid must meet, at a minimum, national legal standards or industrial benchmark standards, and always be enough to meet basic needs.

Working hours
Working hours shall comply with national laws and benchmark industry standards.

Regular employment
To every extent possible, work performed shall be on the basis of recognized employment relationships that protect the employees’ rights and social security as established through national law and practice.